Mammatransparent Fjärilen kommer till oss med löften om en ny början, kanske en ny början på ett högre plan?

Fjärilen kommer för att berätta för dig att du skal leva din dröm här och nu. Den råder dig att dansa, måla och uttrycka dig själv. Låt din kreativitet visa vem du är.
Din gåva är att gestalta drömmen för andra att se.

Precis som fjärilen kommer fram ur sin kokong, kan det betyda att du träder fram med en ny skönhet och en ny medvetenhet. Att du går in i en period av pånyttfödelse och transformation.

Så gör som fjärilen råder dig,
dansa din dröm levande !

Framtiden är NU !
Och innan jag ens hinner tänka på ett nu är jag inne i nästa Nu.
Ständigt hittar jag nya nycklar som lär mig konsten att stanna upp, njuta och acceptera det liv och den stund jag befinner mig i och genom ett coachande förhållningssätt så kan jag guida jag dig.

Du kanske sitter fast i gamla beteende- handlingsmönster?
Du kanske återfaller i gammal sorg?
Du kanske bara vill finjustera din vardag?
Ensam eller i grupp erbjuder jag nycklar till ditt eget välmående. Nycklar till att nå de mål du själv har satt dej.

Livets alla gåvor, min egen livsresa, med sina erfarenheter, lärare, sorger och glädjer har gett mej tillgång till min medialitet och genuina glädje. Bred andlig och praktisk erfarenhet genom arbete, kurser, utbildningar och livets alla dagar använder jag gärna för att finnas till för mina medresenärer.  Under min resa i födslar och dödslar, äktenskap, relationer o separationer, utbildningar, kurser och arbete, har jag ibland haft svårt att hitta och orka använda mej av de nycklar som ger mej tillgång till dessa enkla rader i min vardag. I dag har jag en stark önskan att dela med mej till Dej, Du som just behöver detta. Jag erbjuder healing utbildning i Reiki för att du själv ska kunna heala dej och om du önskar dela med dej till andra.

Låt dina högsta önskningar manifesteras och bli din verklighet. Lär dej leva just ditt liv så som du vill leva det. Min önskan är att kunna ge dej verktygen så att du själv kan stärka och bibehålla friskfaktorerna i din själ.